Pakovanje poklona predstavlja umetnički izraz našeg osoblja
koji u skladu sa vašim potrebama pakuje poklon .
Pakovanje poklona je moguće u balon ili sa trajnim dekoracijama .
Moguće je biranje boja , oblika, veličine i vrste dekoracije koju želite.